Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Armii Krajowej w Tarnogrodzie

Urząd Miejski w Tarnogrodzie
ul. Kościuszki 5
23-420 Tarnogród
tel. 846897161
um@tarnogrod.pl

Kuratorium Oświaty w Lublinie
ul. 3-go Maja 6
20-950 Lublin
tel. 815385200
kuratorium@kuratorium.lublin.pl

w razie potrzeby proszę o kontakt:
zse.dyrektor@gmail.com
postaram się pomóc...
Wykonanie: flankerds.com