Bogusław Koś - Dyrektor, Matematyka, Informatyczne przedmioty zawodowe
Bogdan Antolak - Wychowanie fizyczne
Jolanta Bieniek - Język niemiecki
Grażyna Chamot - WOS, biblioteka
Józef Klucha - Ekonomiczne przedmioty zawodowe
Iwona Larwa - Język angielski
Elżbieta Marczak - Bil - Ekonomiczne przedmioty zawodowe
Katarzyna Skubisz - Język polski , Historia
Andrzej Pokrywka - Informatyczne przedmioty zawodowe
ks. Piotr Wojnar - Religia

Nauczyciele wychowawcy

Katarzyna Skubisz - IV Technikum Ekonomiczno - Informatyczne
Józef Klucha - IV semestr Technik rachunkowości w PSE

Wykonanie: flankerds.com