Biblioteka


Biblioteka szkolna jest czynna:

poniedziałek 12:30 - 14:30
środa 8:00 - 10:00
czwartek 10:30 - 11:30

W bibliotece pracuje mgr Grażyna Chamot.


   Biblioteka organizuje wystawy, spotkania, prowadzi lekcje biblioteczne, wykonuje gazetki ścienne, podejmuje różne inicjatywy na rzecz upowszechniania czytelnictwa, przedstawia oferty dla przyszłych studentów, oraz włącza się w organizację imprez szkolnych i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie. Każdy czytelnik znajdzie tu profesjonalną pomoc i będzie życzliwie obsłużony.
   W bibliotece funkcjonuje Multimedialne Centrum Informacji z dostępem do Internetu na 4 komputerach i wiele innych udogodnień dla czytelników.

Księgozbiór   Stan księgozbioru na dzień 31.XII.2005r. - 10.052 woluminów, zbiory specjalne 98 sztuk. Księgozbiór jest stale uaktualniany.Prasa   Biblioteka prenumeruje 11 - czasopism przedmiotowych i zawodowych, 2 - dla młodzieży, 2- pedagogiczne, 2 dla administracji. Czasopisma udostępniane są w czytelni, jak również mogą być wypożyczane do domu.
Jest także sporo czasopism, których prenumerata wygasła np. Młody technik, Wiedza i życie i inne.
Wykonanie: flankerds.com